Welkom op de geheel vernieuwde website van Onderwijsstichting KempenKind. Zoals u hiernaast kunt zien wordt het hart van de stichting gevormd door onze personeelsleden. In een slideshow presenteren zij zich per school op deze Homepagina. Verder kunt u hier onze actuele nieuwsitems bekijken.
Centrum Passend Onderwijs
Visie KempenKind
Dit filmpje geeft u een indruk van onze vernieuwde visie op het onderwijs op onze scholen.
10
JUL
Donderdag 9 juli nam de Mariaschool Reusel met een feestelijke dag afscheid van Tonny Bartels. Tonny werkte 41 jaar op de school. Ze gaat met pensioen.
07
JUL
Bart Waijers is per 1 augustus de nieuwe directeur voor De Groote Aard
07
JUL
Medezeggenschapsraden kwamen 1 juli bij elkaar om het thema andere schooltijden en continuerooster te verkennen. Het werd een interessante avond met informatie en discussie.