Vakantieverlof

Vakantieverlof

 4. Vakantieverlof


Voor alle werknemers wordt het vakantieverlof uitgedrukt in een aantal uren per jaar. Bij een 40-urige werkweek heeft een fulltime werknemer recht op 428 klokuren vakantieverlof, inclusief feestdagen. Het vakantieverlof wordt opgenomen tijdens de schoolvakanties. Voor pilotscholen geldt dat zij met instemming van de PGMR kunnen afwijken van de wijze van opnemen van het vakantieverlof, mits er sprake is van een ononderbroken periode van vakantieverlof en tijdens de zomervakanties een periode van minimaal 4 weken.
 
Waarom is het vakantieverlof inclusief feestdagen?
Het is in Nederland gebruikelijk dat het vakantieverlof inclusief de feestdagen is. Dat het nog niet zo in het onderwijs was geregeld, was een uitzondering.

Lever ik nu vakantie in?
Het ministerie van Onderwijs schrijft 11 weken vakantie voor. In de cao-po 2013 staat dat je daarvan maximaal drie dagen kan worden teruggeroepen. (8.2 lid 4). Hierdoor kom je op een vakantie van 10,7 weken (428 uur/jaar) per jaar. Deze 10,7 weken per jaar blijven ook in de huidige regeling van kracht. Het is niet vanzelfsprekend dat vakantie voor leerlingen ook vakantie voor medewerkers is. Door een betere spreiding over het jaar wordt de mogelijk gecreŽerd de werkdruk te reguleren.

In de huidige regeling kan opgedragen overwerk ook nog steeds gecompenseerd worden. Echter het overwerken dient per individu vastgesteld te worden en wordt tussen de twee vakanties waarin het overwerk plaatsvindt ook gecompenseerd met evenveel vrije uren. We noemen dit nu geen vakantie meer, maar compensatie voor overwerk.