Vervallen BAPO regeling en overgangsrecht

Vervallen BAPO regeling en overgangsrecht

  6. Vervallen BAPO regeling en overgangsrecht


Op 1 oktober 2014 hield de voormalige BAPO regeling op te bestaan. Voor wie op dat moment BAPO verlof heeft, is een overgangsregeling opgenomen in de cao die geldt voor werknemers die op 30 september 2014 gebruik maakten van de BAPO. Met een verhoging van de eigen bijdrage kan het verlof ongewijzigd voortgezet worden.
 
Wanneer gaat het BAPO overgangsrecht in?
Het overgangsrecht gaat in op 1 oktober 2014. Per die datum vindt er geen nieuwe instroom in de BAPO meer plaats. Werknemers kunnen vanaf 1 oktober 2014 alleen nog instromen in de duurzame inzetbaarheidsregeling.
 
Welke werknemers kunnen gebruik maken van het BAPO overgangsrecht?
Werknemers die gebruik maken van de BAPO op 30 september 2014 kunnen gebruik maken van het overgangsrecht.
 
Wat gebeurt er met de Spaar-bapo?
Gespaard BAPO verlof wordt gerespecteerd. Werknemers worden in staat gesteld het gespaarde BAPO verlof onder de oude voorwaarden (met een eigen bijdrage van 35% dan wel 25 %) op te nemen .
 
Wordt de duurzame inzetbaarheidssregeling voor mij duurder dan de bapo?
De eigen bijdrage van de nieuwe duurzame inzetbaarheidsregeling is hoger dan de bijdrage zoals deze in de bapo-regeling was om een budget voor iedereen mogelijk te maken. Echter, in de nieuwe regeling krijgt iedere fulltime medewerker 40 uur per jaar om in te zetten voor duurzame inzetbaarheid. Voor de werknemer van 57 jaar en ouder geldt dat hij/zij deze 40 uren mag inzetten voor verlof, zonder daar een eigen bijdrage voor te hoeven betalen. Alleen over de uren daarboven wordt een hogere eigen bijdrage van 50 procent (40 procent voor werknemers in een functieschaal 8 of lager) gevraagd. Daarnaast is door dit akkoord ook bereikt dat iedereen 1,2 procent loonsverhoging krijgt. Dit wordt op de gebruikelijke wijze doorberekend in de pensioenen en uitkeringen. Per saldo is het per individueel geval afhankelijk of en hoeveel je er op achteruit gaat.

Hieronder vindt u een schematische weergave van het bapo overgangsrecht.