Vacatures

Vacatures

We zijn op zoek naar nieuwe collega’s die bij onderwijsstichting KempenKind aan de slag willen:
 
  • Voor basisschool Wereldwijs zoeken we een interne begeleider (0,7)
  • Voor SBO de Piramide een leraar (0,8) ter vervanging van zwangerschapsverlof voor de middenbouw
  • Leraren die ingezet worden ter vervanging vanuit de interne flexibele schil (min/max 0,6-1,0)
  • Onderwijsassistenten: zowel voor vervanging (kort/langdurend) als voor inzet voor ondersteuningsvragen vanuit passend onderwijs.
 
In de bijlage 'Intern begeleider wereldwijs leraar Piramide onderwijsassistenten en l.....' vind je meer informatie over deze vacatures en de procedure.
 
Tevens stuur ik hierbij de notitie Intern Begeleider bij KempenKind’ toe; deze bijlage geeft meer informatie over de IB-er bij KempenKind.
 
Deze vacatures zijn bestemd voor zowel medewerkers die al in dienst zijn bij KempenKind als voor overige belangstellenden.
 
Indien je potentiële kandidaten in je netwerk kent: graag deze vacaturemelding aan hen doorsturen.