Onderwijs met ICT

Op deze site worden projecten verzameld, die laten zien hoe ICT een bijdrage kan leveren aan beter onderwijs.

Onderwijs met ICT

Op deze site worden projecten verzameld, die laten zien hoe ICT een bijdrage kan leveren aan beter onderwijs.
Basisopleiding 21 century skills
In de laatste maanden van 2016 hebben 17 leerkrachten van verschillende scholen binnen KempenKind zich verdiept in het maken van leerarrangementen voor hun leerlingen. Tijdens de bijeenkomsten werden zij zelf ook uitgedaagd om problemen op te lossen. Zo kregen ze  bijvoorbeeld zinnen in een andere taal, die weer vertaald moesten worden om vervolgens de opdracht te kunnen vervullen. Zelf ervaren is de beste manier om te komen tot nieuwe inzichten. Inzichten, die ze goed konden gebruiken bij het maken van nieuwe leerarrangementen.
Een aantal van deze leerarrangementen zal binnenkort op deze website beschikbaar gesteld worden.
Over 1 ding waren de cursisten het zeker eens. Dit traject zou iedereen moeten volgen. En om iedereen enigszins te prikkelen verzonnen ze een kleine opdracht voor alle collega's van KempenKind voor bij de nieuwjaarsreceptie.

Immers:
Als je betrokken leerlingen witl, dan kun je er niet omheen. Het onderwijs moet gaan veranderen. Door het werken met leerarrangementen, werken de leerlingen samen aan levensechte problemen, zijn ze betrokken en bezitten ze autonomie. Bovendien worden er kansen benut om ICT op de juiste wijze in te zetten. De 21 century skills waar iedereen het vaak over heeft, worden op deze wijze echt benut.

Nieuwsgierig geworden?
Hieronder vind je een zeer prikkelend filmpje, die ook tijdens de "basisopleiding 21 century skills" tot de lesstof behoorde.
Verder een link naar de uitleg van de basisopleiding 21 century skills.

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education

Basisopleiding 21 century skills