GMR

Onderwijsstichting KempenKind heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, kortweg de GMR genoemd. Deze raad vertegenwoordigt alle 17 scholen en bestaat uit 10 leden: 5 leden personeel en 5 ouders.

GMR

Onderwijsstichting KempenKind heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, kortweg de GMR genoemd. Deze raad vertegenwoordigt alle 17 scholen en bestaat uit 10 leden: 5 leden personeel en 5 ouders.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

De GMR van Onderwijsstichting Kempenkind wil een gelijkwaardige en kritische partner zijn van het College van Bestuur met als doel de belangen van kinderen, ouders en personeel op betrokken en deskundige wijze te behartigen. We werken op basis van vertrouwen samen met het College van Bestuur aan de gezamenlijke doelen van Onderwijsstichting Kempenkind. Daarbij streeft de GMR naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs met oog voor ieder kind en naar goed werkgeverschap voor de medewerkers van Onderwijsstichting Kempenkind. De GMR stelt zich - op basis van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden - proactief, professioneel en betrokken op.

De GMR behartigt de belangen van alle scholen. Het gaat daarbij om aangelegenheden die de meerderheid van de scholen betreft. Aangelegendheden van afzonderlijke scholen behartigt de medezeggenschapsraad van de betreffende school.

De GMR bestaat uit de volgende leden:


 

Judith Steultjens

personeel

Voorzitter GMR
GMR@kempenkind.nl
Tel. 0497-360384

Gonnie van Limpt

ouder

Karin van de Ven

personeel

secretaris GMR
GMR@kempenkind.nl
Tel. 0497-512732

Ester de Mol

personeel

Natasja
Bierens-Lemmens


ouder

Henri Mols

ouder

Marieke van Dijk

ouder

Jan Smets

personeel

 

 

Anke Vromans

personeel